5ο Κύπελλο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 16 – 17 Μαΐου 2015 – Optimist – Laser 4.7 & Techno 293

5ο Κύπελλο «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
16 – 17 Μαΐου 2015

Optimist – Laser 4.7 & Techno 293

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙWebOlutionSurf Market4sportsSail DoctorMulti HullFunProShopEpathlon